Jak na to?

Stěžejní náplní společnosti Company Consulting je poskytovat odborné znalosti v oblasti revitalizace podnikání. Jsme schopni žít v realitě a z reality pramení také naše postupy, které individuálně uplatňujeme podle Vašich potřeb.


Stavíme na osvědčených základech, kterými jsou racionálně volené kroky v opodstatněném sledu.

 

1. Průzkum
  • na začátku shromáždíme dostatek informací
  • prozkoumáme situaci na trhu a vztahy s vnějšími subjekty
  • identifikujeme vnitřní vztahy a procesy v podniku
  • zdokumentujeme finanční závazky a rezervy
2. Analýza
  • zanalyzujeme fungování podniku
  • odhalíme nedostatky a neefektivní procesy
  • definujeme potenciál, možnosti růstu a expanze
3. Strategie
  • vytvoříme krátkodobou a střednědobou strategii vedoucí k revitalizaci podniku
  • navrhneme dlouhodobou strategii k dalšímu růstu a expanzi
4. Realizace
  navržené změny uskutečníme v co nejkratší době
  za přímé nebo externí účasti našich odborníků
  • vyjednáme optimální podmínky s obchodními partnery a finančními institucemi
5. Předání klíče
  • ujistíme se, že na Vaší straně došlo ke správnému uchopení věci
  • že dokážete pokračovat v nastaveném tendu
6. Monitoring
  • průběžně vyhodnocujeme dopad uskutečněných změn a jejich odraz ve finančním ozdravení podniku
  • s výsledky a statistikami Vás průběžně seznamujeme
  • na základě výsledků rozhodujeme o dalších opatřeních
  jak na to
kontaktujte nás
1

Jak na to?   |   Obchod a marketing   |   Správa financí   |   Strategické plánování   |   Řízení společnosti

kontakty